Stichting Qbusfonds

Qbusfonds is een stichting tot steun en stimulering van sociaal, cultureel en educatief werk voor jongeren in de bollenstreek. De Stichting is er ook voor financiële ondersteuning binnen het jongerenwerk waarin niet door een overheid wordt voorzien.


NIEUWS

2019 Pachachaca

Het gaat goed met het programma Pachachaca; het gezinshuis heeft veel ontwikkelingen doorgemaakt, het educatief gemeenschapshuis is gegroeid en heeft een kwaliteitsslag gemaakt, er is een ambulant programma voor gezinnen ontwikkeld en er is een nieuw project voor (alleenstaande) moeders gestart. Mooie ontwikkelingen! Daarnaast zijn er veel stappen gezet richting het verduurzamen van het project.

De kinderen in het gezinshuis zijn gegroeid, de resultaten van de kinderen die deelnemen aan het programma voor naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding zijn verbeterd en dankzij hen en hun ouders is in veel gevallen ook de thuissituatie verbeterd. Deze mooie resultaten zijn niet alleen te danken aan de inzet van de professionals van Pachachaca, maar met name aan de betrokkenheid van alle deelnemende kinderen en hun ouders. Betrokkenheid bij de activiteiten waaraan zij deelnamen, maar ook doordat zij een concrete bijdrage leverden in de vorm van producten, een financiële bijdrage of door bij Pachachaca te werken, bijvoorbeeld in de moestuin. Zo vormen zij steeds meer een gemeenschap waarin op basis van gelijkwaardigheid wordt gewerkt aan een betere thuissituatie voor veel kinderen en betere kansen voor hun toekomst.

Download: Eindrapportage Pachachaca 2019.pdf